Lovpligtigt

Fag

Prøve

Gennnemsnit

Antal prøver

Engelsk FP9

Mundtlig

12,0

3

Engelsk FP9

Skriftlig

6,0

3

Engelsk FP9 for 10.kl

Mundtlig

7,2

10

Matematik FP9

Med hjælpemidler

7,8

4

Matematik FP9

Uden hjælpemidler

9,3

4

Matematik FP9 

Mundtlig

7,8

4

Matematik FP9 for 10.kl

Med hjælpemidler

2,6

5

Matematik FP9 for 10.kl

Uden hjælpemidler

4,4

5

Dansk FP9 for 10.kl

Mundtlig

10,3

4

Dansk FP9 for 10.kl

Læsning

6,3

4

Dansk FP9 for 10.kl

Skriftlig fremstilling

3,0

4

Dansk FP9 for 10.kl

Retskrivning

6,3

4

Karaktergennemsnit for 2020/21

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 46454 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

Email: waldemarsbo@waldemarsbo.dk