Lovpligtigt

Åbenhed og gennemsigtighed

Skolens værdigrundlag og visioner

 

 

 

Årsplan

 

Den underskrevne årsplan med underskrift fra bestyrelsesformanden

 

Skolens vedtægter med underskrift fra bestyrelsen

 

 

 

Indholdsplan

 

Indholdsplan for skoleåret 2018/19

 

 

Evaluering af undervisningsmiljøet. Hvordan oplever eleverne undervisningen

 

 

Undervisningsministerets statistik over overgang til uddannelse efter 3 måneder.

 

Anti-moppestrategi

 

Strategi for trivsel og antimopning

 

Evaluering af vores skoleform - Set fra forældrenes synspunkt og konklusion ud fra samme.

Vi er delvis prøvefri

 

Waldemarsbo er delvis prøvefri. Det vil sige, at vi tilbyder 9 kl. afgangsprøver i enkelte fag for de elever det skønnes at være relevant for. De øvrige elever er fritaget for afgangsprøver.

 

Karaktergennemsnit for Waldemarsbo Efterskole i 2017/18

Fag

Prøve

Gennnemsnit

Antal prøver

Engelsk FP9

Mundtlig

8,3

7

Engelsk FP9

Skriftlig

7

2

Matematik FP9

Med hjælpemidler

5,8

8

Dansk 10.kl.

Retskrivning

5,4

7

Dansk 10.kl.

Læsning

6,9

7

Dansk 10.kl

Skriftlig fremstilling

6,1

7

 

Uddannelsesvejledning

 

Vejledningspligten ligger hos efterskolen mens eleverne er her. Skolens vejleder tager kontakt til UU - vejledere og sagsbehandlere for at koordinere skolevejledningen på efterskolen.

 

I første halvår af skoleåret gennemføres der individuelle samtaler med eleverne. Disse samtaler skal give et billede af, hvilke uddannelsessteder o.l. det vil være aktuelt at besøge i den resterende del af skoeåret. På baggrund af de individuelle samtaler med eleven, udarbejdes en uddannelsesplan, der forelægges forældre, UU-vejledere og sagsbehandlere m.m.

 

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 46454 Faxe Ladeplads, telf. 56716388 Email waldemarsbo@waldemarsbo.dk