Lovpligtigt
Waldemarsbo Efterskole logo

Waldemarsbo Efterskole


Fag

Prøve

Gennnemsnit

Antal prøver

Engelsk FP9

Mundtlig

8,3

7

Engelsk FP9

Skriftlig

7

2

Matematik FP9

Med hjælpemidler

5,8

8

Dansk 10.kl.

Retskrivning

5,4

7

Dansk 10.kl.

Læsning

6,9

7

Dansk 10.kl

Skriftlig fremstilling

6,1

7

Karatergennemsnit for 2017/18

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 46454 Faxe Ladeplads, telf. 56716388 Email waldemarsbo@waldemarsbo.dk