Idræt
Waldemarsbo Efterskole logo

Waldemarsbo Efterskole

Idrætslinjen  kan vælges i 2. periode (januar-juni)


Overordnede formål:

At tilbyde et varieret undervisningsforløb med teoretiske og praktiske øvelser, der tilgodeser elevens forudsætning for at gennemføre idrætsundervisningen.

At styrke elevens sociale kompetencer, igennem undervisning som har fokus på den enkelte elevs potentialer og muligheder for udvikling.

At eleven gennem hjælp/støtte fra lærerne oplever glæde og velvære ved at dyrke idræt.

At eleven gennem lege, boldspil, dans og bevægelse får styrket motorik, koordinering og udholdenhed.

At eleven kan bruge egne erfaringer og bidrage til et socialt fællesskab baseret på

ligeværd og forståelse for hinandens forskelligheder.

At give den enkelte elev et større selvværd og en større selvtillid.


Mål:

At eleven får tilegnet sig nedenstående kompetencer i faget Idræt. Styrke sociale og personlige kompetencer i forbindelse med fair play og samarbejde. Dette sker igennem boldbasis hvor man træner tekniske og taktiske elementer samt spilbarhed i forskellige boldspil fx basket, volley, hockey, håndbold, badminton, ”velcrobold” og bordtennis.

Fodbold er et valgfag, så det er ikke med på linjefaget.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads telf.56716388 E-mail waldemarsbo@waldemarsbo.dk