Kunst
Waldemarsbo Efterskole logo

Waldemarsbo Efterskole

Kunstlinjen kan vælges i 1. periode (august - december)


Kunstprojekt om surrealismen

På kunstlinjen arbejdes der hen mod at eleverne, gennem produktion og oplevelse af kunst, bliver i stand til at iagttage, reflektere og bruge kunst som både kommunikations- og udtryksmiddel.


Eleverne vil tilegne sig færdigheder og viden således, at de bliver bekendt med forskellige udtryksformer inden for kunst. Eleverne vil i løbet af undervisningen eksperimentere og gøre brug af flere forskellige materialer, metoder og redskaber, som de bliver præsenteret for på linjefaget. Formålet på linjefaget vil være at give eleverne et indblik i at kunst er mange forskellige ting, og at kunst er subjektivt.


Der arbejdes både proces- og produktorienteret på linjefaget, så eleverne får en forståelse af, at det ikke kun er produktet, der er i fokus, men også selve skabelsesprocessen.

Vi skal eksperimentere med forskellige materialer og metoder, herunder maling med vandpistoler og tandbørster. Vi skal blandt andet arbejde med beton, fimoler, læder, gips, glas og broderi. Derudover skal eleverne tilegne sig viden inden for de historiske kunstperioder, som de bliver præsenteret for i undervisningen.


Der lægges vægt på at eleverne oplever et trygt læringsmiljø, hvor fællesskabet og den enkelte elev har accept og ro i forhold til egne og hinandens evner.

Vi vil desuden, i løbet af kunstforløbet, tage på minimum én tur til et museum/udstilling eller lignende, hvor eleverne får mulighed for at opleve kunst på første række.


Der vil på kunstlinjen være mulighed for eleverne at have medbestemmelse i forhold til, hvad vi skal arbejde og eksperimentere med, med det formål at eleverne fastholdes og deltager aktivt i undervisningen.Faglige mål og indhold: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, forståelse og færdigheder, der sætter dem i stand til at,

• udvælge, anvende og kombinere forskellige materialer til forskellige produktioner

• forstå aspekter inden for kunst og design

• kunne kommunikere ideer og anvende visuelle udtryk

• at kunne deltage aktivt i den kreative proces, både i grupper og selvstændigt

• at kunne præsentere og udstille både egne og fælles produkter


Eleverne vil ud fra egen deltagelse og egne forudsætninger få muligheden for at udvikle håndværksmæssige færdigheder samt æstetiske kompetencer. Elevernes egne iagttagelser og eksperimenter står centralt i undervisningen, for at eleverne kan udvikle praktiske færdigheder, kreativitet og evne til refleksion

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk