teater
Waldemarsbo Efterskole logo

Waldemarsbo Efterskole

Teaterlinjen kan vælges i 2. periode (januar - juni)


Undervisningens formål

Med afsæt i teatrets forskellige udtryksformer er undervisningens formål, at give eleverne erfaring og indsigt i sig selv, deres faglige, personlige og sociale formåen og udfordringer. Eleverne skal forstå sig selv og deres rolle i det fællesskab de skal indgå i, og igennem teaterøvelser videreudvikle deres personlige og sociale kompetencer.

• At skabe et undervisningsmiljø hvor eleverne kan undersøge eksperimentere og udtrykke sig.

• At give eleverne indsigt i forskellige følelser, gestik, mimik, tale, kulisser, kostumer og rekvisitter samt musik og sang som mulige udtryksformer man kan anvende til at fortælle en historie på scenen.


Mål og indhold

• at give eleverne indblik i de forskellige processer, der tilsammen skaber et teaterstykke.

• at give eleverne mulighed for at prøve at formidle en historie på en scene foran et publikum.

• at give eleverne mulighed for at lære at markere sig, det vil sige turde stille sig op og være synlig og stå ved sig selv og sine holdninger og værdier.

• at skabe tillid og give plads til hinandens udfoldelser.

• at give eleverne kendskab til teknikken bag en teaterforestilling.

• at vedligeholde og videreudvikle elevernes dansk og matematik kundskaber.


Vi vil introducere eleverne for forskellige skuespilsgenre, div. drama- og samarbejdsøvelser, samt skriftlige fortællinger om teater, dramaturgi, skuespillets virkemidler mm

Afhængigt af elevernes faglige, sociale og praktiske kompetencer vil vi planlægge og selv fremføre mindre teaterstykker og sketches for hinanden og publikum ude fra.


Vi vil gøre brug af oplæsning/fortælling samt visning af videoer i vores formidling omkring teater som fag og genre. Vi vil anvende kameraer, optagelser og spejle som visuelt udgangspunkt for, at eleverne i praksis kan iagttage dem selv, og herigennem blive mere bevidst om deres egne udtryk.


Vi vil i undervisningen planlægge et antal ture til biblioteket, med det formål at eleverne selv lærer at gøre brug af det lokale bibliotek, og i den sammenhæng kan finde bøger der passer til deres læsefærdigheder og interesser for herved at højne læselysten.

Der vil i undervisningen blive undervist i dansk og matematik, hvor vi så vidt muligt prøver at koble det boglige indhold til teaterfagets emner.


Vi tilstræber os på at tilpasse hver enkelt opgave, så den passer til den enkelte elevs formåen, for derved at sikre, at eleven får oplevelsen af at lykkes. Derudover lægger vi vægt på at undervisningen foregår i en rar og hyggelig atmosfære hvor vi har det sjovt.• At skabe et undervisningsmiljø hvor eleverne kan undersøge eksperimentere og udtrykke sig.


• at give eleverne indsigt i forskellige følelser, gestik, mimik, tale, kulisser, kostumer og rekvisitter samt musik og sang som mulige udtryksformer man kan anvende til at fortælle en historie på scenen.

• at give eleverne indblik i de forskellige processer, der tilsammen skaber et teaterstykke.

• at give eleverne mulighed for at prøve at formidle en historie på en scene foran et publikum.

• at give eleverne mulighed for at lære at markere sig, det vil sige turde stille sig op og være synlig og stå ved sig selv og sine holdninger og værdier.

• At skabe tillid og give plads til hinandens udfoldelser.

• at give eleverne kendskab til teknikken bag en teaterforestilling.

• at vedligeholde og videreudvikle elevernes dansk og matematik kundskaber.


Vi vil introducere eleverne for forskellige skuespilsgenre, div. drama- og samarbejdsøvelser, samt skriftlige fortællinger om teater, dramaturgi, skuespillets virkemidler mm

Afhængigt af elevernes faglige, sociale og praktiske kompetencer vil vi planlægge og selv fremføre mindre teaterstykker og sketches for hinanden og publikum ude fra.


Vi vil gøre brug af oplæsning/fortælling samt visning af videoer i vores formidling omkring teater som fag og genre. Vi vil anvende kameraer, optagelser og spejle som visuelt udgangspunkt for, at eleverne i praksis kan iagttage dem selv, og herigennem blive mere bevidst om deres egne udtryk.


Vi vil i undervisningen planlægge et antal ture til biblioteket, med det formål at eleverne selv lærer at gøre brug af det lokale bibliotek, og i den sammenhæng kan finde bøger der passer til deres læsefærdigheder og interesser for herved at højne læselysten.

Der vil i undervisningen blive undervist i dansk og matematik, hvor vi så vidt muligt prøver at koble det boglige indhold til teaterfagets emner.


Vi tilstræber os på at tilpasse hver enkelt opgave, så den passer til den enkelte elevs formåen, for derved at sikre, at eleven får oplevelsen af at lykkes. Derudover lægger vi vægt på at undervisningen foregår i en rar og hyggelig atmosfære hvor vi har det sjovt.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads telf.56716388 E-mail waldemarsbo@waldemarsbo.dk