Medie
Waldemarsbo Efterskole logo

Waldemarsbo Efterskole

Medielinjen kan vælges i begge perioder (august-juni)


Overordnet formål:

-Et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb med teoretiske og praktiske øvelser, der giver eleven forudsætningerne for at gennemføre/arbejde med forskellige udtryk indenfor produktion af kortfilm, interviews, dokumentarer o. lign.


-At eleven oplever processen fra idéudvikling til færdig produktion og rollefordeling (kameramand, lydmand, lysmand, runner, skuespiller mm.)

-At eleven gennem oplevelser med skuespil og teaterøvelser, optageteknikker samt redigering udvikler sig og får succesoplevelser, ved at dygtiggøre sig på et eller flere områder.

-At eleven kan bruge egne erfaringer og bidrage til et socialt fællesskab baseret på ligeværd og forståelse for hinandens forskelligheder.

-At undervisningen, hvor der arbejdes procesorienteret på et niveau, som er udfordrende, men dog opnåeligt, skal være direkte medvirkende til at udvikle elevens selvværd og selvtillid.

-At eleven udvikler sociale og personlige kompetencer i et trygt og tilrettelagt specialpædagogisk miljø, hvor der er fokus på samarbejde, glæde og humor.


Mål:

At eleven får tilegnet sig nedenstående kompetencer i faget kortfilm:

-Kendskab til og individuelt tillærte færdigheder i filmproduktion.

-Opnår kendskab til egne og andres evner og færdigheder i at udtrykke sig foran et kamera og i teaterøvelser.

-Kendskab til og færdigheder i at udtrykke sig troværdigt foran et kamera, herunder kendskab til de 5 grundfølelser (frygt, vrede, glæde, sorg og afsky), samt brug af følelsesudtryk, gestik, mimik, tale, locations, kostumer, make-up og rekvisitter.


-Kendskab til specieleffekts og hvordan grenscreenoptagelser filmes og efterbehandles.

-Kendskab til forskellige filmgenre, deres særkende, opbygning og virkemidler.

-Kendskab til hvordan kamera, lydoptager og andet udstyr virker og benyttes.

-Kendskab til overførsel af filer og brug af SD-kort, eksterne harddiske o.lign.

-Kendskab til redigeringsprogrammet Final Cut Pro

-Kendskab til hvordan man offentliggør filmproduktioner på sociale medier.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk