Vores elever

Vi er en efterskole for børn med særlige læringsforudsætninger

 

Waldemarsbo er en efterskole for elever med særlige læringsforudsætninger , som vi her på skolen hjælper og støtter. Vi optager elever der vil lære, men har vanskeligt ved at lære i det traditionelle undervisningstilbud

 

Vores elever er afhængige af at være i et undervisningsmiljø, hvor der er viden om deres udfordringer.

 

Vores elever har ofte været inkluderet i alm. klasser eller har gået i specialklasse/skole.

Kendetegnende ved vores elever kan også være, at eleven ofte har trukket sig, hvis de blev presset.

 

Se denne film om elever med bl.a autisme, og hør deres personlige beretninger om efterskoleopholdet. Filmen er optaget på Waldemarsbo i 2014

Hvorfor vælge os?

 

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs måde at blive undervist på.

På Waldemarsbo Efterskole arbejder vi målrettet med af afdække elevernes adfærd/læringsstil.

 

På Waldemarsbo får du en efterskole for børn med særlige læringsforudsætninger

 

Vi er en efterskole for elever med særlige læringsforudsætninger. Der er mange efterskoler, der tilbyder undervisning for elever med særlige forudsætninger - men oftest som en mindre del af deres samlede undervisningstilbud.

Waldemarsbo - grundlagt i 1979 som en specialefterskole

 

Vi har derfor mange års specialpædagogisk viden og en anden indgangsvinkel end det traditionelle skolesystem.

På Waldemarsbo Efterskole kan vi tilbyde et åbent og imødekommende miljø for unge med autisme-spektrum-tilstande. Vi er med i Københavns Kommunes udviklingsprojekt for autismevenlige miljøer på 12 efterskoler, kost- og husholdningsskoler. Overordnet er projektets mål at skabe autismevenlige inklusionsmiljøer.

Vi er en efterskole for unge mellem 15 og 18 år. Enkelte elever kan dog være ældre, hvis dette er velmotiveret- og begrundet i forhold til deres udvikling.

Det er en forudsætning for at blive optaget på Waldemarsbo, at eleven har et særligt undervisningsbehov.

Børn med særlige læringsforudsætninger (kan) defineres inden for følgende områder

 

 • Børn med diagnoser inden for autismespektret AST.
 • Børn med ADHD eller ADD.
 • Børn, der ikke altid har tiltro til eget selvværd.
 • Børn med brug for meromsorg og støtte til at tackle hverdagen.
 • Børn med svage personlige forudsætninger.
 • Børn med utilfredsstillende skolebaggrund.
 • Børn, hvis måde at være på virker bekymrende for os.
 • Børn, hvis omgivelse eller netværk bekymrer os.
 • Børn, der har det vanskeligt ved at fastholde og gennemføre en uddannelse.
 • Børn, der har modtaget specialundervisning i store dele af deres undervisningstid.
 • Børn og unge med fysiske- eller psykiske handicaps eller diagnoser kan have særlige behov.

Vores visioner

 

Vi arbejder ud fra vores værdigrundlag og evaluerer løbende

 

På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne eleveres selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig verden og være aktive i eget liv.

 

Hos os bidrager vi til elevernes lyst til læring, lyst til livet, livsglæde og livskvalitet, indrammet i en hverdag præget af rutiner og traditioner. På Waldemarsbo styrker vi vejen til et godt liv.

 

Vi har høj professionalisme, specialpædagogisk viden og tydelig resultatskabelse som er med til at påvirke verden omkring os.

 

Waldemarsbo Efterskole. Hylleholtvej 6, 4654, Faxe Ladeplads Telf. 56716388 E-mail waldemarsbo@waldemarsbo.dk