Skolekreds
Waldemarsbo Efterskole logo

Waldemarsbo Efterskole

Skolekredsen

Waldemarsbo er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution

Vil vi gerne mere i dialog med folk, der interesserer sig for Waldemarsbo, for ungdomsuddannelser i al almindelighed og for vores elevgruppe og skoleform konkret.


Vi vil  gerne vil kunne invitere personer med viden om og holdninger til efterskoleområdet til at give deres besyv med - og gerne udfordre os med inspiration til nytænkning - til glæde og gavn for de aller vigtigste i denne sammenhæng, nemlig: eleverne på WE

Claus Nielsen, formand

Claus Nielsen

Formand for bestyrelsen


Om skolekredsen

Alle efterskoler skal, ifølge loven om frie skoler, have en skolekreds som står bag skolen. Formålet med skolekredsen er, blandt andet, at sikre, at efterskolen er folkeligt forankret, og at selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe af borgeres ønske om at drive skolevirksomhed med et særligt værdigrundlag.

Skolens formål er at drive en efterskole for elever med særlige læringsforudsætninger inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.


Skolen tilbyder en undervisning, der for eleverne er virkelighedsnær og almendannende.

Undervisningen skal give eleverne en række relevante praktiske og teoretiske kundskaber og færdigheder, der kan bruges i deres voksenliv og motivere dem til fortsat uddannelse og beskæftigelse.


Det tilstræbes desuden at træne de unge til et selvforvaltende hverdagsliv, der sammen me social, mental og emotionel udvikling, skal medvirke til at danne den enkeltes personlighed.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads, Telf. 56716388, Email waldemarsbo@waldemarsbo.dk