Dyr og Natur
Waldemarsbo Efterskole logo

Waldemarsbo Efterskole

Dyr & Natur kan vælges i begge perioder (august-juni)


Igennem en undervisning, tilrettelagt så den bedst muligt tilgodeser både den enkelte og hele gruppen, med udgangspunkt i fagene dyr og natur, vil vi forsøge at udvikle elevens individualitet og få det mest mulige ud af elevens potentiale. Der vil i undervisningen blive lagt stor vægt på den enkeltes trivsel, rummelighed, tryghed samt forståelse og respekt for hinandens tilgang til faget. I forhold til Fælles mål bruges dele af fagene natur og teknik samt biologi.


Mål

• At eleven kommer til at opleve hvilke muligheder naturen rummer for læring og oplevelser

• At eleven oplever glæde ved samværet mellem dyr og mennesker

• At eleven får indsigt og rutine i røgt og pleje af dyr, og oplever forståelsen af det dermed forbundne ansvar overfor umælende væsener

• At eleven opnår en forståelse for hvad naturens spisekammer rummer af muligheder

• At eleven får styrket sine personlige og faglige kompetencer

• At støtte og udvikle elevernes samarbejde

• At eleverne opnår kendskab til diverse arbejdsredskaber, samt håndværksmæssige traditioner


Undervisnings indhold

Den daglige undervisning vil være præget af rutineopgaver i kombination med temaer ud fra årstiderne. Rutinerne vil typisk bestå af dyre pasning med alt hvad dette indeholder af foderlære, sygdomslære, almen røgt og pleje, vedligeholdelse af bygninger, bure og hegn etc.

Vi indsamler og tilbereder mad over bål.

Vi lærer de elementære grundregler i omgangen med heste og at blive fortrolige med dem.


Bedømmelse og evaluering af elevens formåen vil foregå via linjefagets kompetencemålinger.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk