Fag
Waldemarsbo Efterskole logo

Waldemarsbo Efterskole

Linjefag

Linjefagene er et væsentligt og bærende element i undervisningen. Eleverne får i løbet af skoleåret mulighed for at vælge 2 forskellige linjefag.

OBS Nogle af linjefagene tilbydes kun i en periode. Det gælder følgende linjefag: Teater, kunst, idræt og friluftsliv.

I hver periode har eleverne således mulighed for at arbejde koncentreret med og fordybe sig i et særligt fagligt område.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger. Sommetider er undervisningen mere produktorienteret, så eleverne også oplever nødvendigheden af samarbejde og fællesskab for at løse en opgave.

Basisfag

Vi har fire basisteam, med hver 4 lærere i hver. Hver elev er i et team som de er tilknyttet hele skoleåret. Elevens kontaktlærer er derfor også i det samme basisteam som eleven. Der er basisfag hver dag. Udover de obligatoriske fag, så har basisfaget fokus på den enkelte elev i forhold til de personlige- og sociale kompetencer. Der arbejdes ligeledes også med Robusthed i forhold til hvordan eleverne bliver gode til at håndtere dagens udfordringer i stort og småt, især når livet er svært.

Afgangsprøve eller ikke?

Vi tilbyder afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk til de eleverne, som det kan være relevant og realistisk for. Dette vurderes i optagelses-processen i samarbejde med forstander, forældre og elev.

Her aftales der evt også en strategi for den enkelte elev,  at det måske kan være et projekt over et 2- årigt efterforløb.

For elever, hvor det ikke er realistisk med afgangsprøver- er skolen fritaget for prøver. (Delvis prøvefri)

>>Se karaktergennemsnit på denne side>>

Valgfag

I løbet af skoleåret tilbydes forskellige valgfag. De forskellige valgfagstilbud er en kombination af specifikke faglige-, hobby- og interesse fag.

Udbuddet af valgfag har altid en bredde i indholdet, så vi tilgodeser drenge, piger, faglige og personlige interesser og kompetencer.

Der er 4 valgfagsperioder på et skoleår.
Se den samlede indholdsplan for indeværende skoleår her

Obligatoriske

Eleverne er inddelt i fire teams, som de tilhører hele skoleåret. Den obligatoriske undervisning i dansk, matematik, engelsk, orienteringsfagene samt medborgerskab foregår i vores basisfag.

Undervisningen tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. De fire teams er forsøgt inddelt, så de fagligt matcher hinanden bedst muligt fagligt som kognitivt.

Et team arbejder på udskolingsniveau, og gør det muligt for eleven at tage en FP9 i et fag

Waldemarsbo Heste på stranden

Uddannelsesvejledning

 

På Waldemarsbo vejleder vi vores elever om uddannelse og erhverv og hjælper dem til at træffe et valg af ungdomsuddannelse.

Vejledningspligten ligger hos efterskolen mens eleverne er her. Skolens vejleder tager kontakt til UU - vejledere og sagsbehandlere for at koordinere skolevejledningen på efterskolen.

I første halvår af skoleåret gennemføres der individuelle samtaler med eleverne. Disse samtaler skal give et billede af, hvilke uddannelsessteder o.l. det vil være aktuelt at besøge i den resterende del af skoleåret. På baggrund af de individuelle samtaler med eleven, udarbejdes en uddannelsesplan, der forelægges forældre, UU-vejledere og sagsbehandlere m.m.

 

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads telf.56716388 E-mail waldemarsbo@waldemarsbo.dk