Grøn Linje

Grøn linje kan vælges i begge perioder (august-juni)


Formålet med linjefaget ”Den grønne Linje” er, at give eleverne en teoretisk viden omkring dyrkning af planter og blomster. Eleven undervises i fag teoretiske emner indenfor natur/teknik, herunder fotosyntese. Vi inddrager det teoretiske med det praktiske fx måler vi længde og højde når vi klipper hæk.

Det er også af stor betydning at eleven får kendskab til, hvorledes skolens ude arealer plejes og passes, da der til undervisningen er tilknyttet praktiske arbejder her. Formålet er at styrke elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer igennem dette arbejde.


Undervisningen skal føre frem til at give eleven forudsætninger for at kunne tage ansvar for sig selv og sine arbejdsopgaver og samtidig kunne indgå i et forpligtende fællesskab.


Elevernes egne iagttagelser og eksperimenter står centralt i undervisningen for at eleverne udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til refleksion og der ved styrker tillid og tro på egne evner.


Linjefaget deles op i 4 hovedområder: Drivhusarbejde, pasning af udearealer, boglig/fagteoretisk undervisning samt kreativitet.

Linjefaget tager afsæt i elevernes individuelle behov. Samtidig har vi en ambition om at udvide den enkeltes interessefelt og derfor vil eleven blive inddraget i alle aspekter af undervisningen.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk