© Waldemarsbo Efterskole Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads, Telf. 56716388 E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk

Waldemarsbo Waldemarsbo
Forside Om os Bliv Elev Kontakt Værdigrundlag Undervisningen Billeder

Linjefag

Linjefagene er et væsentligt og bærende element i undervisningen. Eleverne får i løbet af skoleåret mulighed for at vælge 2 forskellige linjefag.


I hver periode har eleverne således mulighed for at arbejde koncentreret med og fordybe sig i et særligt fagligt område.Undervisningen tager sit udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger. Sommetider er undervisningen mere produktorienteret, så eleverne også oplever nødvendigheden af samarbejde og fællesskab for at løse en opgave.


Valgfag

II løbet af skoleåret tilbydes forskellige valgfag. De forskellige valgfagstilbud er en kombination af specifikke faglige-, hobby- og interesse fag.Udbuddet af valgfag har altid en bredde i indholdet, så vi tilgodeser drenge, piger, faglige og personlige interesser og kompetencer. Der er 4 valgfagsperioder på et skoleår.


Basisfag

Vi har fire basisteam, med hver 4 lærer i hver. Hver elev er i et team som de er tilknyttet hele skoleåret. Elevens kontaktlærer er derfor også i det samme basisteam som eleven. Der er basisfag hver dag. Udover de obligatoriske fag, så har basisfaget fokus på den enkelte elev i forhold til de personlige- og sociale kompetencer. Der arbejdes ligeledes også med Robusthed i forhold til hvordan eleverne bliver gode til at håndtere dagens udfordringer i stort og småt, især når livet er svært.

Prøver


Vi tilbyder dansk, matematik og engelsk  til de eleverne, som det kan være relevant og realistisk for. Dette vurderes i optagelses-processen i samarbejde med forstander, forældre og elev.


Her aftales der evt også en strategi for den enkelte elev,  at det måske kan være et projekt over et 2- årigt efterforløb. Obligatoriske

Eleverne er inddelt i fire teams, som de tilhører hele skoleåret. Den obligatoriske undervisning i dansk, matematik, engelsk, orienteringsfagene samt medborgerskab foregår i vores basisfag.


Undervisningen tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. De fire teams er forsøgt inddelt, da de fagligt matcher hinanden bedst muligt fagligt som kognitivt.


I alle fag er udgangspunktet, at stå mål med Fælles Mål.


 Et team arbejder på udskolingsniveau, og gør det muligt for eleven at tage en FP9 i et fag.

Undervisningen

LinjefageneSkolevejledningIndholdsplan