© Waldemarsbo Efterskole Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads, Telf. 56716388 E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk

Waldemarsbo Waldemarsbo
Forside Om os Bliv Elev Kontakt Værdigrundlag Undervisningen Billeder
Uddannelsesguiden Min Fremtid STU Syd Produktionsskoler Foreningen Ligeværd Ligeværds rådgivning Find din vejleder Efterskoler Socialstyrelsen EUC Sjælland EGU

Skolevejledning på Waldemarsbo


1. periode :

Vejledningspligten ligger hos efterskolen mens eleverne er her. Skolens vejleder tager kontakt til UU - vejledere og sagsbehandlere for at koordinere skolevejledningen på efterskolen.


I denne periode skal der endvidere gennemføres individuelle samtaler med eleverne. Disse samtaler skal give et billede af, hvilke uddannelsessteder o.l. det vil være aktuelt at besøge i de kommende to perioder. På baggrund af de individuelle samtaler med eleven, udarbejdes en uddannelsesplan, der forelægges forældre, UU-vejledere og sagsbehandlere m.m.


2. periode :

Der afholdes møder med forældre, evt. UU-vejledere og sagsbehandlere m.m. Er det ikke muligt at etablere møder, klares snakken via telefonen.

Vi sætter som mål, at få afklaret så mange elevers kommende skoleår som muligt i denne periode. Evt to  individuelle samtale med eleverne.

Vi vil besøge institutioner/skoler med de elever der endnu er uafklarede omkring fremtiden. Derudover vil vi deltage i visitationsbesøg i det omfang det er relevant. Der vil også i denne periode blive afholdt møder med elevernes bagland.


I denne periode skal tilmeldingerne de tekniske skoler indsendes. Her vil vi tage hånd om både 1. og 2. årselever. Undervisningsplanerne udfyldes og indsendes for samtlige elever på skolen på optagelse.dk. Forældrene får log-in og skal ind og godkende deres barns uddannelsesplan.


Igennem hele skoleåret vil vi være behjælpelige med at etablere praktikpladser (skoler eller arbejdspladser) for 2. årseleverne. Når en elev ønsker et praktikforløb, og kontaktlæreren vurderer at det er relevant, oplyses vejlederen om dette. Derefter formidler vejlederen kontakt til praktikstedet og aftaler det praktikforløb der skal finde sted.

Det er derefter skolevejlederens rolle at hjælpe eleven med evt. transport, I løbet af praktikken er det skolevejlederen der laver en opfølgende kontakt til praktikstedet. Efterbearbejdelse af praktikforløbet sker i samarbejde mellem vejleder, elev og praktiksted


Skolevejleder og socialrådgiver

Astrid Haim Thomsen, Waldemarsbo Efterskole

Telefon 56716388

E-mail: at@waldemarsbo.dk


Links til mere