© Waldemarsbo Efterskole Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads, Telf. 56716388 E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk

Waldemarsbo Waldemarsbo
Forside Om os Bliv Elev Kontakt Værdigrundlag Undervisningen Billeder


Bestyrelsesformand: Claus Nielsen


E-mail: cn@waldemarsbo.dk


Kontakt bestyrelsen

Referat af generalforsamlingen 20162015 referat fra generalforsamlingForetningsordenVedtægter

Skolekredsen

Skolekredsen er fundamentet for Waldemarsbos eksistens. Uden skolekreds og hvad deraf følger, ingen efterskole.


Alle efterskoler skal, ifølge loven om frie skoler, have en skolekreds som står bag skolen. Formålet med skolekredsen er, blandt andet, at sikre, at efterskolen er folkeligt forankret, og at selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe af borgeres ønske om at drive skolevirksomhed med et særligt værdigrundlag.


At være med i en skolekreds betyder, at du kan være med til at gøre en forskel for en masse unges skoleforløb. Som medlem af skolekredsen vil du hvert forår blive inviteret til efterskolens generalforsamling, som er skolens øverste myndighed, og er herunder ansvarlig for skolens økonomi.


På generalforsamlingen vælger man også repræsentanter til efterskolens bestyrelse.


Som medlem af Waldemarsbos Skolekreds kan optages alle interesserede private, myndige personer, der kan tilslutte sig skolens formålsparagraf og værdigrundlag.

>> Læs bestyrelsens blog her