© Waldemarsbo Efterskole Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads, Telf. 56716388 E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk

Waldemarsbo Waldemarsbo
Forside Om os Bliv Elev Kontakt Værdigrundlag Undervisningen Billeder
Historie Beliggenhed Luftfoto Personale

Waldemarsbo er en 37 år gammel uafhængig specialefterskole

Waldemarsbo er mangeårigt medlem af Foreningen Ligeværd og tilslutter sig foreningens formålsparagraf: "- at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte."

I Foreningen Ligeværd man helt bevidste om, at inklusionsbestræbelserne er ledsaget af en betydelig bekymring i deres forældrekreds. (unge med særlige behov) Hvordan bliver vores børns undervisning? Er der overskud til at give dem, den opmærksomhed, de har behov for i timerne? Hvordan vil de andre børn i klasserne se på dem? Vil de blive taget ind i klassen, eller vil de blive henvist til en plads i yderkanten fællesskabet?

Skoleudvikling


Waldemarsbo deltager i forskellige projekter til udvikling og styrkelse af skolen. Vi er med i projekt "God uddannelse til alle”, der er 30 skoler og uddannelsessteder indenfor Skolesammenslutningen Ligeværd, der har specialiseret sig i uddannelsesvalg og -muligheder for elever med særlige læringsforudsætninger. Projektet har i mange år specialiseret sig  i at uddanne elever med særlige læringsforudsætninger, og den erfaring og viden, der er udviklet i mange år, vil man gerne dele med resten af det ordinære uddannelsessystem, således at man kan bidrage til et stadigt mere humant og demokratisk samfund
.

Waldemarsbo er desuden med i København Kommunes projekt  ”Plads til alle”
Målet med ”Plads til alle”er at skabe autismevenlige miljøer, så unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) kan inkluderes på en række efterskoler og husholdningsskoler.

Elevgruppen

Vores elevgruppe består af elever med og uden diagnoser som f.eks. inden for autisme spektret, samt elever med specifikke eller generelle vanskeligheder i forbindelse med læring. Vi optager elever, som vi forventer kan lære at indgå i et fællesskab og elever der respekterer, at vi alle har ret til at være forskellige.

Pædagogikken

Vores pædagogik bygger på Howard Gardner’s teorier om flere intelligenser, ud fra en tro på, at den eneste måde at stimulere desillusionerede unge menneskers lyst til at lære, er ved at opbygge deres selvværdsfølelse. Vi vægter at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer. Hver enkelt elev testes i en PAS test, hvor elevens læringsstil, kompetencer og udviklingsområder klarlægges.

Waldemarsbo Efterskole har en sund profil: Vi spiser sundt og vi motionerer hver dag.
Rygning er ikke tilladt

Undervisningen

Undervisningen tager sit udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger.

Vi tilbyder linjefag i:

Natur & Dyr (vores dyrehold)

Idræt

Friluftsliv

Teater

Kunst

Design & Håndværk

Grøn linje (planter og pasning af grønne områder)

Medie (Film og Foto)


Linjefagene og basisfagene er det bærende element i undervisningen. Eleverne får i løbet af skoleåret mulighed for at vælge 2 forskellige linjefag. I hver periode har eleverne således mulighed for at arbejde koncentreret med og fordybe sig i et særligt fagligt område. Basisfagene er delt op i fire niveauer i de boglige fag. Vi tilbyder folkeskolens afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk til de eleverne, som det kan være relevant og realistisk for. Dette vurderes i optagelses-processen i samarbejde med forstander, forældre og elev. Her aftales der evt også en strategi for den enkelte elev, at det måske kan være et projekt over et 2- årigt efterskoleforløb.

Sund profil

Waldemarsbo Efterskole har en sund profil: Vi spiser sundt og vi motionerer hver dag.
Se vores fulde kostpolitik her (PDF)

Rygning er ikke tilladt


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print Share on Google Bookmarks Share on Tumblr