© Waldemarsbo Efterskole Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads, Telf. 56716388 E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk

Waldemarsbo Waldemarsbo
Forside Om os Bliv Elev Kontakt Værdigrundlag Undervisningen Billeder

Waldemarsbo Efterskole blev officielt dannet den 19. januar 1978. Første elevhold startede i 1979 Dermed hører skolen til en af de ældste specialefterskoler i landet. I starten hed skolen også Sydsjællands Erhvervs Efterskole. Navnet Waldemarsbo er tinglyst på ejendommen: " Navnet må ingensinde forandres og skal stedse bevares"


Målsætningen for efterskolen var at drive en selvejende og uafhængig undervisningsinstitution, der var praktisk orienteret og skulle henvende sig til "bogligt svage" elever uden trang til at fortsætte i det almindelige skolesystem. Skolen skulle/skal give disse elever en virkelighedsnær og almendannende undervisning.


Undervisningen var i starten erhvervsrettet produktion d.v.s. at der blev produceret til salg. Der var bl.a drift af en agerhønsefarm, med eksport af æg til bl.a. England og Østrig. Et drivhus blev opført til dyrkning af blomster til salg både lokalt og på Grønttorvet i Valby. Træværkstedet lavede gennem flere år opslagstaver for et firma. Skolen ejede desuden gennm flere år en fiskekutter.


Siden er lovgivning og samfundskrav ændret, således at produktion ikke længere kan udføres af en efterskole.

Produktionen blev udfaset i løbet af 0érne. Men produktionen har medført at skolen i dag råder over nogle særdeles gode værkstedsfaciliteter.