© Waldemarsbo Efterskole Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads, Telf. 56716388 E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk

Waldemarsbo Waldemarsbo
Forside Om os Bliv Elev Kontakt Værdigrundlag Undervisningen Billeder

Linjefaget  Grøn

Formålet med linjefaget  ” Grøn Service” er at give eleverne en teoretisk viden omkring dyrkning af planter og blomster.  Eleven undervises i fag teoretiske emner indenfor natur/teknik, herunder fotosyntese samt klimatiske forhold for produktionen af skolens drivhusplanter.


Det er også af stor betydning at eleven får kendskab til, hvorledes skolens ude arealer plejes og passes, da der til undervisninger er tilknyttet praktiske arbejder her. Formålet er at styrke elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer igennem dette arbejde.

Undervisningen skal føre frem til at give eleven forudsætninger for at kunne tage ansvar for sig selv og sine arbejdsopgaver og samtidig kunne indgå i et forpligtende fællesskab.

 

Elevernes egne iagttagelser og eksperimenter står centralt i undervisningen for at eleverne  udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til refleksion og der ved styrker tillid og tro på egne evner.


Linjefaget deles op i 4 hovedområder:

Drivhusarbejde, pasning af udearealer,  boglig/fagteorerisk undervisning samt kreativitet.

Liniefaget tager afsæt i elevernes individuelle behov.  Samtidig  har vi  en ambition om at udvide den enkeltes interessefelt og derfor vil eleven blive inddraget i alle aspekter af undervisningen