© Waldemarsbo Efterskole Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads, Telf. 56716388 E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk

Waldemarsbo Waldemarsbo
Forside Om os Bliv Elev Kontakt Værdigrundlag Undervisningen Billeder

Se om du kan genkende dig selv beskrivelsen


Du behøver ikke at sige ja til det hele. Det kan være at du har nogle andre forudsætninger:


Vi har til gengæld nogle forventninger af dig…

AST Elever

På Waldemarsbo Efterskole kan vi tilbyde et åbent og imødekommende miljø for unge med autisme-spektrum-tilstande.  Vi er med i  Københavns Kommunes udviklingsprojekt for ast-venlige miljøer på 12 efterskoler, kost- og husholdningsskoler.  Overordnet er projektets mål at skabe autismevenlige inklusionsmiljøer. Vores lærerstab har stor specialpædagogisk viden inden for elevgruppen og er bredt favnende.På Waldemarsbo Efterskole arbejder vi målrettet med af afdække elevernes adfærd/læringsstil.  

Eleverne er afhængige af at være i et undervisningsmiljø hvor der er viden om deres udfordringer.


Eleverne  er ofte karakteriseret ved at de er de stille unge. Mange af vores elever har været enkelt-inkluderet i alm. klasser eller har gået i specialklasse/skole.


Kendetegnende kan også være at eleven ofte vil trække sig , hvis de bliver presset. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs måde at blive undervist på.Børn med særlige behov

Se filmen om elever fra Waldemarsbo der fortæller om opholdet på skolen.