© Waldemarsbo Efterskole Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads, Telf. 56716388 E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk

Waldemarsbo Waldemarsbo
Forside Om os Bliv Elev Kontakt Værdigrundlag Undervisningen Billeder

Vi er en specialefterskole for elever med særlige undervisningsbehov


Med specialpædagogisk viden og en anden indgangsvinkel end det traditionelle skolesystem, sætter vi en ære i at favne bredt og være en efterskole med plads til alle med funktionsmæssige vanskeligheder. Vi er en specialefterskole for unge mellem 15 og 18. Enkelte elever kan dog være ældre, såfremt dette er velmotiveret- og begrundet i forhold til deres udvikling.

Det er en forudsætning for at blive optaget på Waldemarsbo, at eleven har et særligt undervisningsbehov.


På Waldemarsbo har vi en bred vifte af børn der går under betegnelsen: Børn/unge med særlige behov. I nedenstående er nogle af de mest almindelige definitioner beskrevet. Listen er givetvis meget længere. Generelt kan man vel sige at det er børn der har brug/behov for ekstra støtte i undervisningen og/eller fritiden.


Børn med særlige behov kan defineres inden for følgende områder:


Børn med diagnoser inden for autismespektret AST.

Børn med ADHD eller ADD.

Børn der ikke altid har tiltro til eget selvværd.

Børn med brug for meromsorg og støtte til at tackle hverdagen.

Børn med svage personlige forudsætninger.

Børn med utilfredsstillende skolebaggrund.

Børn hvis måde at være på, virker bekymrende for os.

Børn hvis omgivelse eller netværk bekymrer os.

Børn der har det vanskeligt ved at fastholde og gennemføre en uddannelse.

Børn der har modtaget specialundervisning i store dele af deres undervisningstid.

Børn og unge med fysiske- eller psykiske handicaps eller diagnoser kan have særlige behov.


Plads til alle

Vi er med i netværket Plads Til Alle (PTA), som er et forpligtende netværk af selvstændige skoler der arbejder med inklusion. Waldemarsbo Efterskole tager aktiv del i dette netværk.


Målet med Plads til alle er at skabe autismevenlige miljøer, så unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) kan inkluderes på en række efterskoler og husholdningsskoler.

 

- Reel inklusion med afsæt i særligt tilrettelagte læringsmiljøer og pædagogisk praksis.


Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print Share on Google Bookmarks Share on Tumblr