Forside

Alle er forskellige

Alle har ret til ligeværdige undevisningstilbud

Hos os bidrager vi til elevernes lyst til læring, lyst til livet, livsglæde og livskvalitet, indrammet i en hverdag præget af rutiner og traditioner.

Personlig udvikling

Afgangsprøve - Eller ikke

 

Procedure for optagelse

 

Hvem er vi?

 

Vi er en efterskole der er specialiseret i elever med særlige læringsforudsætninger/særlige behov.

Eleverne er bl.a. inden for autismespektret, har adhd, add eller med generelle indlæringsvanskeligheder.

Vi er beliggende i Faxe Ladeplads lige ved siden af stationen

Waldemarsbo, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads, Tlf. 56716388

Efterskoleophold for elever med særlige forudsætninger

 

Et efterskoleophold kan i høj grad være med til at styrke de sociale kompetencer. Efterskoleopholdet er i høj grad præget af at navigere rundt blandt de øvrige elever. Vi guider gennem opholdet ved at hjælpe med forståelsen af mekanismerne ved social omgang med andre mennesker. Vi giver også plads til "at trække sig" når det er nødvendigt.

 

Vores hverdag er præget af struktur, forudsigelighed og gentagelser.

En skole som er rummelig – god stemning. De unge bliver set og hørt, og de udvikler sig meget positivt.

Forælder 2015/16

Det er fantastisk at der findes steder som WE, og uanset hvor svært

folkeskolen evt. kunne have været, findes der stadig muligheder for at udvikle sig positivt med andre unge.

Forælder 2015/16

Suveræn god efterskole med stor rummelighed og plads til alle – fyldt med engagement i hver enkelt elev og dennes personlighed/ ”problemer”

Forælder 2015/16

Se den samlede evaluering

Waldemarsbo Efterskole | Hylleholtvej 6 | 4654 Faxe Ladeplads | Telf. 56716388 | E-mail waldemarsbo@waldemarsbo.dk

Copyright © Waldemarsbo Efterskole